The story of Iluni

One day when I needed som extra light at the table, I went to get a table lamp. But the cord was to short to reach the electric socket in the wall. I did not have an extention cord available so instead I had to move the big table across the floor closer to the socket. At that moment I recall having a eureka moment and thinking.. It must be possible to get light without being limited to having a cord and electric socket available.. and then I started the 1,5 years long journey to make Iluni reality.

 

 

Historien om Iluni

En dag när det behövdes extra ljus vid bordet så hämtade jag en bordslampa. Men sladden var för kort för att nå eluttaget i väggen. Jag gick då iväg för att hitta en förlängningssladd, men hittade ingen så alternativen var att antingen se dåligt eller att flytta det tunga bordet närmre väggen. I detta ögonblick fick jag en aha-upplevelse och tänkte att ..det måste vara möjligt att lösa detta på ett bättre sätt och få ljus utan krångliga sladdar.. 1,5 år senare så såg lampan Iluni dagens ljus.