Welcome!  Here you can read all about the cordless and portable lamp Iluni and various projects and events from the creator Ulrika Nilsson.

Välkommen! Här kan du läsa allt om den sladdlösa och portabla lampan Iluni samt diverse projekt och evenemang från skaparen Ulrika Nilsson.

What is the latest? Exhibition "Art of Energy" at Svarta Lådan, Scandic Malmen, click on the picture below

Vad är det senaste? Utställning "Art of Energy" i Svarta Lådan, Scandic Malmen, klicka på bilden nedan